WAP

Header

Ovaj segment je namenjen za sprovođenje aktivnosti kreiranja i administracije dokumentata potrebnih za praćenje rada na terenu.
Obuhvata WEB deo sa svim formama i podacima i WAP deo gde su dostupni samo terenski podaci.

WEB strana
Preko linka Radni Nalog dobija se lista svih naloga koji su obuhva?enii zadatim periodom. Pored perioda moguće je zadati i druge parametare kojima se ograničava filtriranje liste.

WEB strana

WAP strana

Slika WEB strana, prikazuje formu za kreiranje novog radnog naloga. Na formi se uočavaju podaci koji se popunjavaju prilikom kreiranja radnog naloga i podaci koji se mogu popuniti terenski preko wap portala (slika WAP strana). Sistem automatizovano nakon kreiranja i aktiviranja (status Aktivan) radnog naloga šalje SMS poruku na mogbilni telefon Izvršioca usluge. Takođe, ukoliko je aktivirana kotrola Pošalju SMS upozorenje za prekoračenje inicira se slanje SMS poruke na Telefon za SMS Upozorenje u slušaju da je došlo do prekoračenja Krajnjeg datuma izvršenja.

Podaci iz WAP segmenta mogu se popunjavati i na ovoj formi kroz web pretraživač na računaru.

WAP pristup

Ovaj kanal pristupa namenjen je terenskim radnicima a prikaz podataka je prilagođen za rad na sporim GPRS vezama.Potrebno je imati mobilni telefon sa internet prikazom ili PDA uređaj. Na starni za pristup portalu www.observer.rs nalazi se link za WAP prikaz.

Nakon logovanja, zaposleni ima listu upu?enih naloga a klikom na broj naloga otvara se sadržaj kao na gornjoj (WAP strana) slici.
Preko linkova Snimi i Nazad vrši se upis i povratak na listu ili prekid unosa.

 

Komanda Opis radova otvara novu stranicu sa tekst poljem za unos.Unosom teksta i komandom Dodaj, Moguće je uneti neograničen broj opisa radova koji se u tekstu vide kao paragrafi.

 

 

 


Ovako izgleda popunjen nalog na WAP strani

Jedan od izveštaja: Radni nalog po zaposlenom za zadati period