Slobodno merenje vremena

Header

Aktivacijom opcije Slobodno merenje vremena nisu potrebna nikakva dalja podešavanja niti dodele kalendara.
Sistem meri vreme u parovima Ulaz-Izlaz, sabirajući sva vremena koja su nastala u toku kalendarskih 24 časa. Ukoliko je radnik radio Noćnu smenu tada se do ponoći izmereno vreme uračunava u dan početka smene a od ponoći pa do jutra se pripisuje narednom danu.
Ukupno izmereni sati se razvrstavaju po tipu prisustva kao Redovan rad, Noćni rad i Rad Nedeljom i Praznikom. Nije moguće aktiviranje Izlaznice ili drugih tipova odsustva kao i beleženje kašnjenja i i iskazivanja Prekovremenog rada.