Konstantna izlaznica

Header

Konstantna izlaznica je opcija koja omogućava radnicima u Strogom režimu merenja da koriste izlaznicu pre dolaska na posao. Perido od početka radnog vremena do pojave akcije Ulaza meri se tipom prisustva koji je izabran preko komande <...>. Primer za ovakvu opciju su radnici na kurirskim ili sekretarskim poslovima koji imaju potrebu da pre dolaska u preduzeće preuzmu poštu ili bankarske izvode a da im sve to ulazi u radno vreme.