Opis korisničkog interfejsa

Header

Osnovni prozor aplikacije Observer Report prikazuje sa leve strane listu raspoloživih veza grupisanih po ulogama i poslovima:
Menadžer Alati, Izveštaji , Čarobnjaci, Sistemski parametri i Administratorski Alati.
Levi deo su zauzele Tabela zaposlenih i jedna od četiri Stranica prikaza
Vlasnici kartica - detaljne podatke o selektovanom radniku
Dnevni pregled događaja
Nedeljni pregled događaja
Semafori grupe – stanje popunjenosti sistemskih celina

izgled korisničkog interfejsa

Tabela zaposlenih se nalazi u gornjem delu glavnog prozora aplikacije. Iznad same tabele nalazi se Filter dugme pomoću koga možete da izdvojite listu po zadatom ID, Korisniku ili GrupiPored očiglednih kolona tu je i Status, servis za prikaz stanja prisutnosti zaposlenog.
Status je prikazan u 3 boje:
ZELENA – radnik je prisutan, poslednja akcija je ULAZ
CRVENA – radnik nije došao na posao, tj u zahtevano vreme smene ne postoji nikakava akcija
ŽUTA – radnik je došao na posao ali trenutno nije prisutan, poslednja akcija IZLAZ

Stranice prikaza

Header

Vlasnici kartica
U ovom prikazu dobijamo sve podatke o zaposlenom koji su uneti u sistem.

Dnevni pregled
Dnevni pregled sadrži polje za izbor datuma za koji su prikazani podaci na njoj. Podaci su sledeći: naziv kalendara po kojem odabrani radnik radi, kao i atributi dnevnog rasporeda koji važi za taj dan po tom kalendaru. Takođe, prikazane su i sve registracije tog dana, i rezultati proračuna.

Kalendar > prikazuje naziv dodeljenog kalendara zaposlenom
Dan > Aktivni dnevni raspored sa parametrima najranijeg, obračunskog i najkasnijeg dolaska kao i početka, završetka i trajanja pauze. Komanda (...) - Izbor izuzetka iz radnog rasporeda
Registrovani događaji: Novi, Izmeni i Obriši > komande za ručni unos događaja
Odsustvo > Prikazuje postojanje aktivnog odsustva; Komanda (...) – Izbor aktivnog odsustva
Odmor, Kućno dežurstvo i Izlaznice > Komande za prikaz liste postojećih i unos novih .
Prikaži samo događaje obuhvaćene kalendarom > Ova opcija omogućava da se nevide događaji koji su prouzrokovani aktinostima zaposlenih van radnik rasporeda.
Prikaži obračunato prisustvo > Svako izmereno vreme kao što je redovan rad, prekovremeni rad može imati svoje koeficijente za obračun pa tako ova opcija omogućava da se umesto izmerenog vremena prikaže obračunato vreme.
Ukupno > predstavlja ukupno vreme koje je radnik kroz razna prisustva (Redovan rad, Teren i sl) ostvario tokom radnog rasporeda.
Saldo > predstavlja razliku između vremena koji je radnik po radnom rasporedu dužan da ostvari i ukupnog priznatog Prisustva

Nedeljni pregled
Kada je radnik selektovan klikom na ikonicu Nedeljni pregled u donjoj polovini glavnog prozora pojaviće se prozor kao na slici. Ovaj prozor sadrži polje – calendar koje omogućava da selektujete neku sedmicu i vidite sve registracije iz tog perioda. Poed svakog datuma nalazi se ikonica pomoću koje možete da “skočite” na dnevnu karticu tog datuma.

Semafori grupe
Ovaj prikaz daje stanje popunjenosti grupe tj određenih pogonskih celina za koje se definišu Zahtevani i Minimalan broj prisutnih radnika.

Zahtevani broj – osnovni broj članova gupe koje zahteva radni ciklus.
Minimalan broj – granica stabilnosti ispod koga se ugražava dalje održavanje proizvodnog ciklusa
Tolerancija (min)je iznos vremena u kome se toleriše postojanje minimalnog broja članova gupe nakon čijeg isteka se generiše alarm (predefinisana vrednost je 30 minuta)
Semafori grupe imaju sledeću interpretaciju:
ZELENO – ukoliko broj radnika grupe = zahtevanom broju
ŽUTO – ukoliko je Minimalan broj < Broj radnika grupe < Zahtevani broj
NARANDŽASTOBroj radnika grupe <= Minimalan broj (tokom  Vremena tolerancije)
CRVENO - Broj radnika grupe <= Minimalan broj (vreme duže od  Vremena tolerancije