Menadžer alati

Header

Menadžer Alati su set ručnih komandi za evidentiranje događaja preko računara. Na ovaj način se mogu evidentirati sve vrste aktivnosti kao i na Koridoru (Ulaz, Izlaz), plus još praktično neograničen broj korisnički definisanih vrsta aktivnosti. Osim toga, uvek ćete ručnim izmenama evidentirati i celodnevna odsustva i godišnje odmore radnika, jer se ovi događaji ne mogu registrovati Koridorom.
Da bi Alati bili dostupni neophodno je izabrati ciljnog zaposlenog preko njegovog Selektor polja.

Odsustva

Header

Selektujte zaposlenog kome želite da registrujete celodnevno odsustvo. Aktiviranjem alata Odsustva, dobija se prozor koji prikazuje sve do sada registrovana odsustva tog radnika.
U polja Od i Do unesite početak i kraj odsustva, a u padajućem meniju Tip Odsustva izaberite željeni tip celodnevnog odsustva.

 

 

Registracije odmora

Header

Selektujte zaposlenog kome želite da registrujete osmor. Aktiviranjem alata Odmori, dobija se prozor koji prikazuje sve do sada registrovane odmore tog radnika.
Period registracije > unesite datum početka (odn. kraja odmora) a u padajućem meniju Tip odmora odaberite željenu vrstu odmora.

 

 

Registracija kućnih dežurstava

Header

Kućna dežurstva se koriste za evidenciju vremena koje je radnik proveo izvan radnog vremena, ali je bio na raspolaganju preduzeću i to želimo zasebno da evidentiramo. Razlika između kućnog dežurstva i celodnevnog odsustva se ogleda u tome što je zaposlenom dozvoljeno da u istom danu ima evidentirano i kućno dežurstvo i registracije aktivnosti na Koridoru, što kod celodnevnih odsustava nije moguće.

Aktiviranjem komade Kućna dežurstva dobiće se prozor koji prikazuje sva do sada registrovana kućna dežurstva tog radnika.
Iz padajućeg menija za stavku Tip prisustva odaberite
željenu vrstu prisustva kojom će radniku biti priznato
kućno dežurstvo
Iznos sati > koliko sati je radnik proveo na kućnom
dežurstvu.

Izlaznice

Header

Iako su Izlaznice suštinski ručna registracija zbog njihovog značaja izdvojene su i posebnu celinu. Izlaznica omogućava neograničen broj I-U (izlaz-ulaz) parova unutar opsega važenja a ukoliko se ne iskoristi nema nikakvog uticaja na obračun.

Aktivacijom komande Izlaznice, dobijamo listu do sada realizovanih izlaznica. Ako ne postoji nijedna izlaznica, ova lista će biti prazna.
Od i Do > označavaju datum i vremenski interval izlaznice
Napomena > Opisni komentar razloga izlaznice
Tip izlaza > kontrola koja omogućava izbor tipa izlaznice što na prikazu Dnevni pregled ima za posledicu konverziju aktivnosti IZLAZ u zadati tip, čime se meri zahtevana klasa prisustva Teren, Privatno, Službeno i sl.
Oznaka izlaza je skraćeni naziv za Tip izlaza.
Automatski zatvara dan > opcija čijom aktivacijom lišavate zaposlenog obaveze dolaska u preduzeće do kraja vremena naznačenog u Do: ovo za direktnu posledicu ima i obračun prisustva naznačenog na izlaznici do ovog vremena.

Izuzeci iz radnog rasporeda

Header

U toku korišćenja ovog sistema, nakon dodele radnih kalendara zaposlenima, sigurno će se desiti i slučaj da neki radnik mora da odstupi od propisanog radnog kalendara, a posle toga treba da nastavi da radi po njemu. Tada ne treba menjati sadržaj radnog kalendara ili dodeljivati novi
kalendar pa se opet vraćati na stari, nego se tom zaposlenom definiše tzv. izuzetak iz radnog rasporeda - za neki datum mu se dodeli drugačiji dnevni raspored od propisanog.

Tip dana > iz padajućeg menija izabrati dnevni raspored koji će važiti za uneti datum .
Dozvola za prekovremeni rad > ako je za ovaj datum dozvoljen prekovremeni rad, uključite ovu kućicu i odaberite model prekovremenog rada
Tip > ukoliko ste uključili polje Dozvola za prekovremeno, ovo polje će postati aktivno i odaberite jedan od tri ponuđena modela prekovremenog rada.