Koridor 305RF

Header

RF čitač/pisač kartica 13.56MHz

Automatsko prepoznavanje statusa kartice i upis novog stanja

GPRS komunikacija

Glasovni meni, glasovna potvrda posle izvršene funkcije korisnika

Sistem kratkih poruka, poruka može biti isporučena imaocu kartica ili grupi po sedam unapred definisanih pravila

Grafički displej, grafičke animacije na displeju posle izvršene funkcije i kao pomoć za korišćenje određenih funkcija. Intezivno osvetljenje iako je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti

Interna memorija, standardno do 70.000 očitavanja

Autonomno napajanje, Li-Ion baterije 8 časova rada

Dva izlaza, za kontrolu perifernih uređaja (vrata, video nadzora)

Svetleća tastatura

Robust, kućište je dizajnirano da štiti elektronska kola od oštećenja i prašine

Svi vremenski uslovi, otporan na atmosferska kondezovanja i ekstremno visoke i niske temperature

SMART DESIGN

Poslovni objekti visoke kategorije

Industrijska robusnost

Prilagodljivost