Program za evidenciju radnog vremena

Radni Kalendari

Header

Radni kalendar zaposlenog sastoji se od Dnevnih rasporeda tj smena i slobodnih dana postavlja glavni okvir za merenje i raspodelu vremena. Da bi se napravio radni kalendar nekog zaposlenog, prvi korak je definisanje parametara radnog dana tz. Dnevni raspored ili Smena.

Dobijena forma sadrži spisak postojećih Dnevnih rasporeda.

Komada <Briši> trajno briše izabrani raspored. Komande <Novi> ili <Izmena> omogućavaju unos i
ispravku. Osnovna osobina Radnog rasporeda je način merenja vremena koji je naveden u koloni tip kao jedan od tri moguća:

Ako je potrebno da se definiše raspored rada koji se odvija u cikličnim smenama (npr. radnik jedne nedelje radi u prvoj, a sledeće u drugoj smeni i tako redom), postojeće Dnevne rasporede moguće je grupisati u Nedeljne radne rasporede.
Za svaki dan u nedelji postoji po jedna lista iz koje se može izabrati odgovarajući dnevni raspored. Ako postoji mogućnost da se koristeći ovaj raspored radi i subotom ili nedeljom, takođe se može ubaciti odgovarajući dnevni raspored i za ove dane, kako bi se kasnije kalendar ispravno popunio.

Postoje dve vrste radnih kalendara: