Program za evidenciju radnog vremena

Korisnički interfejs

Header


Osnovni prozor aplikacije Observer Report prikazuje Liniju menija, Linije sa alatkama (toolbar‐ove), tabelu zaposlenih a u donjoj polovini prozora prikazuje jednu od Stranica prikaza

Linija alata

Linija sa alatkama (toolbar) omogućavaju brz pristup klikom miša pojedinim komandama iz menija.

Alat

Komanda iz menija

Alat

Komanda iz menija

Osveži

Tipovi odsustva

Dnevni raporedi

Tipovi aktivnosti

Nedeljni rasporedi

Tipovi odmora

Kalendar

Izveštaji

Tipovi prisustva

Filter

 

Tabela zaposlenih

Tabela zaposlenih je prikazana u gornjoj polovini glavnog prozora aplikacije. U redu koji sadrži nazive kolona moguće je klikom na dati naziv izvršiti sortiranje tabele zaposlenih po toj koloni. Lista zaposlenih je inicijalno sortirana po koloni Broj korisnika. Dodatno možete koristiti i Filter dugme kao pretragu po parametrima bilo koje kolone ( u primeru je grupa RESTORAN).

Pored očiglednih kolona tu je i Status , servis za prikaz stanja prisutnosti zaposlenog.

Status je prikazan u tri boje sa sledećim značenjem:

  • ZELENA – radnika je prisutan, poslednja akcija je ULAZ i pokriva sve tipove merenja
  • CRVENA – radnik nije došao na posao, tj u zahtevano vreme smene ne postoji nikakava akcija i primenjuje se samo kod strogih tipova merenja
  • ŽUTA – radnik je došao na posao ali trenutno nije prisutan, poslednja akcija IZLAZ i primenjuje se samo kod strogih tipova merenja

Desni klik miša na bilo kojeg radnika daje padajući meni preko koga je moguće brzo pristupiti pojedinim komandama iz glavnog menija, a koje se odnose na pojedinačnog radnika.

Stranice prikaza

Header

Vlasnici kartica
U ovom prikazu dobijamo sve podatke o zaposlenom koji su uneti u sistem.

Dnevni pregled događaja

Dnevni pregled sadrži polje za izbor datuma za koji su prikazani podaci na njoj. Podaci su sledeći: naziv kalendara po kojem odabrani radnik radi, kao i atributi dnevnog rasporeda koji važi za taj dan po tom kalendaru. Takođe, prikazane su i sve registracije tog dana, i rezultati proračuna.

Kalendar > prikazuje naziv dodeljenog kalendara zaposlenom
Dan > Aktivni dnevni raspored sa parametrima najranijeg, obračunskog i najkasnijeg dolaska kao i početka, završetka i trajanja pauze. Komanda (...) ‐ Izbor izuzetka iz radnog rasporeda
Registrovani događaji: Novi, Izmeni i Obriši > komande za ručni unos događaja
Odsustvo > Prikazuje postojanje aktivnog odsustva; Komanda (...) – Izbor aktivnog odsustva
Odmor, Kućno dežurstvo i Izlaznice > Komande za prikaz liste postojećih i unos novih .
Prikaži samo događaje obuhvaćene kalendarom > Ova opcija omogućava da se nevide događaji koji su prouzrokovani aktinostima zaposlenih van radnik rasporeda.
Prikaži obračunato prisustvo > Svako izmereno vreme kao što je redovan rad, prekovremeni rad može imati svoje koeficijente za obračun pa tako ova opcija omogućava da se umesto izmerenog vremena prikaže obračunato vreme.
Ukupno > predstavlja ukupno vreme koje je radnik kroz razna prisustva (Redovan rad, Teren i sl) ostvario tokom radnog rasporeda.
Saldo > predstavlja razliku između vremena koji je radnik po radnom rasporedu dužan da ostvari i ukupnog priznatog prisustva.

p je neraspoređeno izmereno vreme a koje je zaposleni proveo na poslu a da nije imao dozvolu za prekovremeni rad
n nedostajuće ili negativno vreme koje je radnik manje proveo na poslu.

Klikom na Izmeni ili Novi otvara s forma za pregled ili ispravku željene stavke Akcije
Klikom na Obriši vrši se brisanje željene stavke Akcije

Nedeljni pregled događaja

Kada je neki radnik selektovan a pozovete ovu komandu, u donjoj polovini glavnog prozora pojaviće se prozor kao na slici. Ovaj prozor sadrži polje‐kalendar koje omugućava da selektujete neku sedmicu i vidite sve registracije iz tog perioda.

Pored svakog prozora sa registracijama je ikonica pomoću koje možete da “skočite” na dnevnu karticu toga datuma.

Semafori Grupe

Ovaj prikaz daje stanje popunjenosti grupe tj određenih pogonskih celina za koje se definišu Zahtevani i Minimalan broj prisutnih radnika.

Zahtevani broj – osnovni broj članova gupe koje zahteva radni ciklus.
Minimalan broj – granica stabilnosti ispod koga se ugražava dalje održavanje proizvodnog ciklusa
Tolerancija (min)je iznos vremena u kome se toleriše postojanje minimalnog broja članova gupe nakon čijeg isteka se generiše alarm (predefinisana vrednost je 30 minuta)
Semafori grupe imaju sledeću interpretaciju:
ZELENO – ukoliko broj radnika grupe = zahtevanom broju
ŽUTO – ukoliko je Minimalan broj < Broj radnika grupe < Zahtevani broj
NARANDŽASTOBroj radnika grupe <= Minimalan broj (tokom  Vremena tolerancije)
CRVENO - Broj radnika grupe <= Minimalan broj (vreme duže od  Vremena tolerancije