Program za evidenciju radnog vremena

LAN sistem OBSERVER

Header

Programski paket Observer je skup više usko specijalizovanih programa koji su organizovani kao server-klijent aplikacija. Podaci koji se korisniku dostavljaju su iscrpni, pregledni i pokrivaju sve segmente evidencije zaposlenih i posetilaca, proračuna radnih sati i kontrole pristupa.

Pogledajte kako izgledaju neke od funkcionalnosti LAN sistema Observer: